Zostań wolontariuszem

Wszystkich chcących nieść pomoc innym zapraszamy do pracy w Kuchni dla Ubogich i Bezdomnych przy ul. Miodowej.

Przyjdź do nas, włączając się w pracę na rzecz ubogich!

Dzielimy się miłością, ponieś ją w świat wraz z nami!