Kontakt

Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio
Koło Warszawskie nr 5
ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa
e-mail: piokolo5@gmail.com

NIP 525 23 51 569
KRS 0000241554

Kontakt telefoniczny:

694-817-249 – przewodnicząca
694-823-820 – skarbnik
694-474-333 – z-ca przewodniczącej
694-418-333 – sekretarz

Bank PKO BP S.A I O/Warszawa
nr 86 10201013 0000 0902 0135 6880
KRS 0000241554

Towarzystwo posiada status organizacji pożytku publicznego.
Możesz przekazać na nasze konto 1% swojego podatku.

Administrator strony www:
e-mail: mwolodzk@gmail.com

This will be replaced with the Google Map.